Krachtig op elk HR-domein

Progreso biedt een passend antwoord op elke HR-uitdaging. Maak kennis met onze modulaire software en sta sterk op elk domein.

Onze hr-tools

Wat zeggen onze klanten?

AZ Delta

AZ Delta

Het gebruik van Progreso helpt ons bij het uitbouwen van een waardengedreven organisatie

Sabine De Brabant - Directeur personeel en organisatieontwikkeling   De implementatie van een HR software impacteert alle afdelingen en alle medewerkers. Los van de functionele afdelingen beoogt AZ Delta vooral baten te creëren bij volgende doelgroepen: In eerste instantie de medewerker die zijn loopbaan een stuk in eigen handen kan nemen. Het spreekt voor zich dat de medewerkers daarin begeleid worden en de ruimte krijgen om daarin te groeien. de leidinggevenden over de volledige populatie en alle afdelingen van het fusieziekenhuis. Ze krijgen de nodige systemen en middelen om hun job nog beter en gerichter uit te oefenen en geen tijd te verliezen met overbodige administratie. Voornaamste ‘win’ is ongetwijfeld zicht hebben op de slagkracht van het eigen team en coachend en sturend te kunnen zijn zowel voor ontwikkeling als voor prestaties. en tenslotte de HR afdeling, die meer en meer als faciltator zal optreden en tools, systemen en inzichten ter beschikking zal stellen van de interne klanten, zowel medewerkers als leidinggevenden. Strategisch is dit een belangrijke evolutie: ‘we maken onszelf wat overbodig en krijgen hiermee ruimte om ‘slimmere dingen ‘ te doen’. De personeelsdienst wil bereiken dat de medewerkers de krachtlijnen van het beleidsplan personeel en ontwikkeling ook effectief ervaren en de visie meer en meer gaan begrijpen en integreren in hun werk en in hun onderlinge (in-)formele communicatie delen vb tijdens de jaarlijkse BBQ. De HR afdeling wil ook lean n efficiënt kunnen werken. AZ Delta is ervan overtuigd dat de winst sowieso groot zal zijn. “HR bestaat slechts 3 jaar als aparte dienst, met stap voor stap inzetten van mensen en middelen om de personeel- en organisatieontwikkeling uit te bouwen. Er is een mooie weg afgelegd, en het ziet er veelbelovend uit wat we nog allemaal zullen kunnen realiseren”, zegt oSabine De Brabant. De evoluties op basis van het beleidsplan, waar ons project deel van uitmaakt, zijn niet zonder effect. Het is zo dat ziekenhuizen zich lang hebben kunnen standhouden zonder daar noemenswaardig in te investeren. Met de toekomstvisie worden middelen herverdeeld, wordt met nieuwe ogen naar kwaliteit gekeken, worden andere competenties ontwikkeld en aangesproken en wordt kritisch gekeken naar ‘hoe’ we werken.

Lees meer

 • Ablynx Ablynx grayscale
 • Algist Algist grayscale
 • Alpha Card Alpha Card grayscale
 • Aquafin Aquafin grayscale
 • AZ Delta AZ Delta grayscale
 • Belgoprocess Belgoprocess grayscale
 • Betafence Betafence grayscale
 • Clear Channel Clear Channel grayscale
 • ECS ECS grayscale
 • EuroChem EuroChem grayscale
 • Eurocontrol Eurocontrol grayscale
 • Familiehulp Familiehulp grayscale
 • FPC Antwerpen FPC Antwerpen grayscale
 • FPC Gent FPC Gent grayscale
 • Greenyard Fresh Greenyard Fresh grayscale
 • Groep zorg familie Groep zorg familie grayscale
 • Kaneka Kaneka grayscale
 • Main D'or Main D'or grayscale
 • Mensura Mensura grayscale
 • Nextel Nextel grayscale
 • Partena Partena grayscale
 • PSS PSS grayscale
 • Puratos Puratos grayscale
 • PXL PXL grayscale
 • SBB SBB grayscale
 • StLodewijk StLodewijk grayscale
 • Styrolution Styrolution grayscale
 • SDT SDT grayscale
 • Thrombogenics Thrombogenics grayscale
 • Touring Touring grayscale
 • TUI TUI grayscale
 • USG USG grayscale
 • VF VF grayscale
 • VAN MOER VAN MOER grayscale

Alle klantenverhalen

Zorgeloze implementatie

Progreso is een standaardapplicatie en dus meteen gebruiksklaar: Onze implementatiemethodologie garandeert u een vlotte implementatie, zowel technisch als projectmatig, van validatie naar validatie, tot Go Live.

Blijvende ondersteuning

Elke overeenkomst die we sluiten, bevat een Service Level Agreement (SLA) met alle ins en outs over de operationaliteit van ons systeem. Zo kunt u te allen tijde op uw twee oren slapen, want u weet dat u op ons kunt rekenen, wanneer u expertise of ondersteuning nodig hebt.

Documentatie en opleiding

Een HR-softwareoplossing rendeert pas als die ook optimaal gebruikt wordt. Daarom geloven we dat training en documentatie cruciale aspecten zijn in het integreren van uw digitale HR-activiteiten in uw dagelijkse praktijk.

Data privacy & security

Welke Progreso HR tools u ook gebruikt, u kunt rekenen op compliance met de geldende richtlijnen omtrent data privacy & protection.

Events

HR Excellence Awards 2018
15/11/2018

Voor de vierde maal reeds werd Progreso genomineerd als Award Nominee en excellente HR Services provider. Op de Awards night zullen wij samen met de hele HR Community kunnen kennis nemen van de winnaars in de diverse categorieën, alsook uitwisselen over de boeiendste HR themas die ons allen vandaag bezighouden.

Lees meer

Nieuws & blog

Onboarding, essentieel!
Onboarding, essentieel!

Onboarding is niet nieuw. Bedrijven besteden veel aandacht aan het goed geïnformeerd laten starten van nieuwkomers op hun job. Hierbij is niet enkel een goed uitgebalanceerd leertraject van belang, ook elementen van cultuur en ‘must have’-procedures komen hierbij aan bod. Nieuw vandaag is preboarding, waarbij de nieuwe medewerker, nog voor hij de nieuwe werkplek betreedt, de nodige documenten, e-learning, filmpjes, en communicatie van de toekomstige werkgever ontvangt. Wat is hiervoor de reden? Enerzijds is het zeker voor millenials belangrijk de band zo vroeg mogelijk te installeren en de nieuweling in de 1-2-3 maanden soms vooraleer hij zal starten, voldoende geïnteresseerd te houden. Anderzijds is het essentieel dat hij/zij zich welkom voelt en alle ins & outs van de rol zo snel mogelijk onder de knie heeft.

Lees meer
Impact van de GDPR op HR
Impact van de GDPR op HR

In functie van de GDPR wetgeving die van kracht wordt op 25 mei 2018 dienen alle organisaties en bedrijven te voldoen aan een aantal nieuwe verplichtingen. Om U hierin behulpzaam te zijn hebben we bijgaande brochure opgesteld. U vindt hierin: - een overzicht van de voornaamste wettelijke verplichtingen; - wat GDPR voor HR betekent; - wat Progreso doet rond GDPR.

Lees meer
LMS - het nieuwe leren gefaciliteerd
LMS - het nieuwe leren gefaciliteerd

Lente is bij uitstek het seizoen van nieuwigheden, frisse ideeën en bloei. Een uitstekende moment dus om onze volledig gerevampte LMS aan u voor te stellen. We hebben de voorbije periode goed geluisterd naar onze klanten en hebben volgende top 3 aan verwachtingen gehoord als het op leren en leerapplicaties aankomt: - Gebruiksgemak: mensen willen makkelijk en efficiënt aan leerinformatie komen; - Flexibiliteit: in netwerkstructuren en tijden van eigenaarschap is het aan de orde snel en goed te kunnen keuzes maken en beslissen mbt leeractiviteiten; - Het visuele: een leeraanbod dat oogt als een webshop spreekt veel meer aan. Deze top 3 werd zo goed als mogelijk gemodelleerd binnen de nieuwe LMS module van Progreso.

Lees meer